طلب لبخند رضایت حضرت زهرا (س)

توزیع یکصد کارت هدیه 110 هزار تومانی

111

در گوشه این خانه حضرت زهرا (س) کسانی پیدا می شوند که برای طلب لبخند رضایت صدیقه طاهره از آبروی خود استفاده کرده و لبخندی بر لبان یکی از شاگردان این مکتب ایجاد کنند تا شاید دعائی کند و مادر از او راضی باشد.

بعد از عید نوروز که جویای تلاش مجاهدانه سربازان گمنام حضرت زهرا (س) شدم یکی از چیزهائی که جلب توجه نمود تلاش صادقانه یکی از بانوان جامعه الزهرا بود که وقتی پیگیری نمودم متوجه شدم ایشان مبلغی را از بین بستگان و خیرین جمع آوری نموده و تعداد یکصد کارت هدیه بانک رفاه هر کدام به مبلغ 110 هزار تومان تهیه نموده و پنجاه عدد در تهران و پنجاه عدد را بین شاگردان این مکتب توزیع نموده است.

واقعیت چیز دیگری است:

در گوشه این خانه حضرت زهرا (س) کسانی پیدا می شوند که برای طلب لبخند رضایت صدیقه طاهره از آبروی خود استفاده کرده و لبخندی بر لبان یکی از شاگردان این مکتب ایجاد کنند تا شاید دعائی کند و مادر از او راضی باشد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر