اخبار و اطلاعیه‌ها

اتاق فکر

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کدپستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش خیرین

  • مسئول بخش: ۳۲۱۱۲۴۹۴
  • اداری مالی: ۳۲۱۱۲۶۳۵
  • ایمیل: